NAŠE USLUGE

Projektni ured “Kostelgrad-projekt” d.o.o. osnovan je 1993. godine s namjerom da se približi potencijalnim investitorima na području ovog dijela Hrvatskog zagorja. Od početnog jednog zaposlenika narasli smo na tim od osam stručnih osoba koje pružaju brojne stručne projektantske i konzalting usluge.

Projektiramo samostalno ili u suradnji s ovlaštenim i kompetentnim elektrotehničkim i strojarskim projektantima.
Cilj nam je pružiti kompletnu uslugu zainteresiranima od idejnog rješenja, izrade glavnog projekta, ishođenja lokacijskih i građevnih dozvola do nadzora nad izgradnjom građevina.

Projektiranje

Izrada idejnih rješenja, idejnog projekta, glavnog projekta, izvedbenog projekta, ishođenje dozvola za građenje.

Izrada troškovnika i procjena

Izrađujemo troškovnike za ishođenje kredita, procjene vrijednosti zgrada i nekretnina – ovlašteni sudski vještak

Nadzor

Vršimo projektantski i stručni nadzor prilikom gradnje.

Konzalting

Savjetujemo investitore u svim fazama projektiranja i gradnje.

Etažiranje

Postupak diobe nekretnine na posebne dijelove koji su samostalne uporabne cjeline s odgovarajućim suvlasničkim udjelom.

Izrada energetskih certifikata i energetska obnova zgrada

Modul 1 i Modul 2. Projekti u sklopu poticaja za energetsku obnovu zgrada.