• Projekt rekonstrukcije dječjeg igrališta “Kuna-park Pregrada”, Pregrada

Investitor: GRAD PREGRADA

 • Projekt rekonstrukcije i prenamjene stambene kuće u kuću za odmor, Bušin, Pregrada

Investitor: PRIVATNA OSOBA

 • Projekt oblikovanja dječjeg igrališta s boćalištem, Donje Jesenje

Investitor: OPĆINA JESENJE

 • Projekt izgradnje i opremanja parka, Tuheljske toplice

Investitor: OPĆINA TUHELJ

 • Projekt dogradnje zgrade dječjeg vrtića, Klenovnik

Investitor: OPĆINA KLENOVNIK

 • Projekt oblikovanja poučne staze “Bajkovita šuma – Gušernjak”, Gornje Jesenje

Investitor: Udruga privatnih šumovlasnika “Jela” Jesenje

 • Projekt izgradnje stambene građevine s pet stambenih jedinica, Povljana

Investitor: PRIVATNA OSOBA

 • Projekt izgradnje stambene građevine, Hum na Sutli

Investitor: PRIVATNA OSOBA

 • Projekt gradnje zgrade dječjeg vrtića, Gornje Jesenje

Investitor: OPĆINA JESENJE

 • Projekt izgradnje stambene zgrade – obiteljske kuće, Žman, Općina Sali, Dugi Otok

Investitor: PRIVATNA OSOBA

 • Suradnja na projektu oblikovanja vanjskih i unutarnjeg bazena, Rekreacijski resort Resoja, Lovinac

Investitor: JADRANSKI LUKSUZNI RAZVOJ d.o.o.

 • Projekt izgradnje dizala uz općinsku zgradu, Gornje Jesenje

Investitor: OPĆINA JESENJE

 • Suradnja na projektu izgradnje vidikovca na planinarsko-poučnoj stazi Putevima orhideja, Strahinjščica

Investitor: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE KZŽ, RADOBOJ

 • Projekt rekonstrukcije – dogradnja poslovne građevine, Zabok

Investitor: TENA-G d.o.o.

 • Projekt rekonstrukcije poslovne građevine – proizvodnja modula, Mihaljekov Jarek, Krapina

Investitor: JEDINSTVO KRAPINA d.o.o.

 • Projekt izgradnje stambene građevine, Dubrovčan

Investitor: PRIVATNA OSOBA

 • Projekt izgradnje poslovne građevine – autotransportna logistika, Klenovec Humski

Investitor: VINSKI POTOK d.o.o.

 • Projekt izgradnje stambene zgrade, Đurmanec

Investitor: PRIVATNA OSOBA

 • Projekt dogradnje poslovne građevine – proizvodni pogon za obradu stakla, Pregrada

Investitor: STAKLOREZ – BURIĆ d.o.o.

 • Projekt izgradnje stambene zgrade, Druškovec Humski

Investitor: PRIVATNA OSOBA

 • Projekt izgradnje stambene zgrade, Ulica M. Tepeša, Pregrada

Investitor: PRIVATNA OSOBA

 • Projekt rekonstrukcije – dogradnja stambeno-poslovne zgrade, Ulica Ljudevita Gaja, Pregrada

Investitor: PRIVATNA OSOBA

 • Projekt izgradnje stambene zgrade, Maslenica

Investitor: PRIVATNA OSOBA

 • Projekt izgradnje zamjenske stambene zgrade, Gornje Brezno, Hum na Sutli

Investitor: PRIVATNA OSOBA

 • Projekt izgradnje stambene zgrade, Kraljevac na Sutli

Investitor: PRIVATNA OSOBA

 • Projekt rekonstrukcije zgrade DVD Pregrada, Pregrada

Investitor: DVD Pregrada

 • Projekt izgradnje stambene građevine s 4 stambene jedinice, Pag

Investitor: PRIVATNA OSOBA

 • Projekt izgradnje sportsko-rekreacijskog centra s pratećim objektima i infrastrukturom, Cigrovec, Pregrada

Investitor: GRAD PREGRADA

 • Suradnja na projektu izgradnje biološkog bazena s pratećim objektima i infrastrukturom, Pregrada

Investitor: GRAD PREGRADA

 • Projekt izgradnje samoposlužne autopraonice, Pregrada

Investitor: “DI HORVAT”

 • Projekt Informacijsko-prodajni centar “Zelena tržnica”, Čazma

Investitor: GRAD ČAZMA

 • Projekt biciklističkog parka uz poučno-tematsku stazu, Čazma

Investitor: GRAD ČAZMA

 • Projekt izgradnje turističko-informativne staze u krošnjama, Zelenjak

Investitor: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE KZŽ, RADOBOJ

 • Projekt izgradnje stambene zgrade, Đurmanec

Investitor: PRIVATNA OSOBA